Η εταιρεία ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1990.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Παπαρηγοπούλου 67 στο Περιστέρι πλησίον της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας.

Αντικείμενο της έχει τις περιελίξεις ηλεκτρικών κινητήρων και συναφών ειδών.