Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παπαρηγοπούλου 67 - Περιστέρι
Αθήνα - 12133

Τηλ.: 210 5789045 
Fax: 210 3455638

e-mail: manos@agapiou.gr

Η εταιρεία ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1990.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Παπαρηγοπούλου 67 στο Περιστέρι πλησίον της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας.

Αντικείμενο της έχει τις περιελίξεις ηλεκτρικών κινητήρων και συναφών ειδών.