Επισκευάζουμε όλους τους τύπους αντλιών από 1 έως και 600KW.

antl 01 antl 02

 

  • Ακαθάρτων
  • Λυμάτων
  • Γεωτρήσεων
  • Επιφάνειας
  • Πισίνας
  • Καυσίμων
  • Αίματος
  • Χημικών Υγρών

 

Αντοχή περιέλιξης σε πολύ δύσκολες συνθήκες λειτουργίας αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και με ύπαρξη υγρασίας στο εσωτερικό μέχρι και 50%.